Zajęcia z języka niemieckiego

Język niemiecki jest jednym z najpowszechniej używanych języków w regionie zachodniopomorskim. Bliskie sąsiadowanie i kontakty z Niemcami są motywacją do uczenia się języka niemieckiego ale też do poznawania kultury, religii, obyczajów oraz historii naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego w naszym przedszkolu rozpoczynamy edukację językową już od najmłodszych lat, ucząc dzieci m.in. języka niemieckiego.

Od pierwszych zajęć lektor używa tylko języka niemieckiego. Zajęcia języka niemieckiego przebiegają w miłej i w przyjaznej dla dziecka atmosferze, pozwalającej szybko przełamać barierę językową. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności porozumiewania się oraz kształcenia poprawności wymowy. Nauka oparta jest na konwersacjach. Prowadzący używa gestów, mimiki, jest w ruchu a wszystko po to aby ułatwić naukę, utrzymać koncentracje, zainteresować. Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na mówienie i rozumienie ze słuchu. Temu też służy odpowiednio dobrana tematyka zajęć.

Wiedza wprowadzana jest tylko na zasadzie zabawy, która jest głównym przejawem aktywności małego dziecka. Dlatego nauka ma być źródłem radości, ale i nie powinna zwalniać z myślenia. Dzięki niej dziecko nie tylko miło spędza czas i odpręża się, ale także poznaje świat w którym żyje i uczy się go rozumieć.

W czasie zajęć panuje radosna i przyjazna atmosfera. Siedzimy w kręgu na dywanie, co sprzyja dobremu kontaktowi i przełamuje bariery. Dzieci bawią się, uczestniczą  w przygotowanych grach i różnorakich aktywnościach, śpiewają piosenki, uczą się tradycyjnych wierszyków i rymowanek. Małe dzieci są bardzo entuzjastyczne, ale też bardzo ruchliwe i nie są w stanie skoncentrować swojej uwagi przez długi czas. Dlatego też zajęcia aranżowane są tak, aby były ciekawe, dynamiczne, bardzo urozmaicone.

Model Absolwenta naszego przedszkola:

  • recytuje rymowanki, śpiewa piosenki niemieckie,
  • powie 4-5 zdań o sobie,
  • stosuje język do komunikowania się w grupie, prosząc o potrzebne rzeczy, zadając

pytania, wyrażając uczucia

  • powtarza słowa, krótkie zdania wypowiadane przez lektora lub nagrane na kasecie,
  • komunikuje się za pomocą zapamiętanych słów, zwrotów, gestów,
  • odpowiada wyrazami, krótkimi zdaniami na proste pytania,
  • podaje nazwy postaci, miejsc, rzeczy,
  • odtwarza z pamięci krótkie zdania i zwroty,
  • podaje kilka informacji na temat kultury krajów niemieckojęzycznych.

Gabriela Chorab