Zajęcia z języka angielskiego

Trzy razy w tygodniu dzieci z naszego przedszkola zapoznają się z językiem angielskim, jego melodyjnością i dźwięcznością. Ze względu na ogromną popularność języka na całym świecie, dzieci już od najmłodszych lat osłuchują się z nim i go poznają, aby nie budować barier językowych w późniejszej nauce. Ponadto daje im to możliwość przygotowania aparatów mowy do wypowiadania trudniejszych struktur zdaniowych i słownych, ze względu na otwartość dzieci oraz fakt posiadania jeszcze elastycznej żuchwy. Zajęcia od samego początku prowadzone są tylko w języku angielskim, przez co dzieci są stale otoczone językiem.

Zajęcia mają formę gier i zabaw słowno-ruchowych, tak aby stymulować nie tylko umysł, ale również ciało dzieci. Taka forma ma również za zadanie niwelować stres i być źródłem radości oraz motywacji do dalszej nauki. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności porozumiewania się oraz kształcenia poprawności wymowy. Lektor poza językiem angielskim używa gestów, mimiki, jest w ruchu a wszystko po to, aby ułatwić naukę i zrozumienie oraz utrzymać koncentrację i zainteresowanie.

Lekcje odbywają się w mało licznych grupach, aby każde dziecko było zaangażowane w zajęcia oraz po to by stworzyć przyjazną atmosferę, która ułatwić ma naukę. Odpowiednio przystosowana sala językowa pozwala na przeprowadzanie zajęć bez konieczności ciągłego przełamywania barier. Dzieci bawią się, śpiewają piosenki, recytują wierszyki i rymowanki. Dodatkowo w czasie zajęć wykorzystywane są liczne materiały multimedialne, które dodatkowo ułatwiają dzieciom przyjmowanie nowego słownictwa. Pozwala to również na zapoznanie dzieci z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego w ciekawy i przyjemny sposób, co jest również ważnym elementem w czasie nauki języka.

Anna Anielska