Zabawy ruchowe z gimnastyką ogólnorozwojową

Zabawy ruchowe z gimnastyką ogólnorozwojową w przedszkolu obejmują działania kompensacyjno-terapeutyczne wymierzone przeciw najczęściej występującym wadom postawy. Zajęcia te obejmują:

  • ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy,
  • ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej i zginacze stawu biodrowego,
  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków,
  • ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne,
  • ćwiczenia przeciw płaskostopiu,
  • ćwiczenia oddechowe.

W takim programie postępowania korekcyjnego zawarte są elementy korygujące plecy okrągłe, wklęsłe, postawy skoliotyczne i skoliozy nisko stopniowe oraz wady kończyn dolnych.
Najbardziej popularną i najwłaściwszą formą „zorganizowanej” aktywności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym są zabawy i gry ruchowe wzbogacone o elementy gimnastyki korekcyjnej.

Karolina Zawodnik