Warunki przyjęcia

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od drugiego roku życia. Zapisy przyjmuje dyrektor przedszkola. Dziecko zostaje przyjęte na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem przedszkola.

Zapisy na nowy rok przedszkolny przyjmowane są od miesiąca stycznia. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia. Dziecko może zostać przyjęte w ciągu roku tylko wtedy, kiedy zwolni się miejsce.