Warsztaty plastyczne

Dopóki nie nauczymy się pisać, swoje emocje, myśli wyrażamy rysując i malując. Taka potrzeba tkwi w każdym z nas.

W rysunkach, wyklejankach dzieci znajdujemy opowieści o ich świecie, przemyśleniach, smutkach i radościach.

Na zajęciach plastycznych odkrywamy ten świat, a także niejako przy okazji, rozwijamy zdolność patrzenia i dostrzegania, doświadczmy współistnienia kształtów, płaszczyzn, faktur i kolorów.

Wzmacniamy potrzebę sprawczości – „oto stwarzam swój świat i potrafię to zrobić!”. Ćwiczymy motorykę ręki i korelację oko-ręka. Uczymy się dyscypliny myślowej, rozwijamy umiejętność analizy i syntezy. Poznajemy zasady kompozycji. Ale przede wszystkim – STARAMY SIĘ BAWIĆ!

Podstawowa zasada naszych zajęć brzmi – nie ma prac ładnych ani brzydkich. Wszystkie prace są ciekawe dlatego, że przedstawiają nasze indywidualne i wyjątkowe spojrzenie na zadany temat.

Jolanta Mazur