Warsztaty muzyczne

Raz w tygodniu nasze przedszkolaki uczestniczą w warsztatach muzycznych, na których uczą się dokładniejszego odbierania zjawisk akustycznych, dostrzegania jakości dźwięku, jego ruchu, dynamiki, tempa i rytmiki. Dziecko w wieku przedszkolnym wyróżnia się naturalną wrażliwością na muzykę. Poprzez muzykę kształci ono swoje zdolności i zainteresowania. Obcowanie z muzyką sprzyja twórczemu i pełniejszemu kształtowaniu jego osobowości. Im bliższy i częstszy kontakt dziecka z muzyką, tym pełniejszy jego rozwój. Zainteresowanie muzyką kieruje małego człowieka ku własnej twórczej działalności.

W trakcie warsztatów dzieci obcują z różnymi formami muzycznymi oraz uczestniczą zarówno w tworzeniu muzyki, jak również jej odbiorze. Przeżycia muzyczne wpływają na kształtowanie postaw moralnych dzieci. Zespołowe czynności muzyczne tworzą interakcje społeczne a treści, jakie niesie za sobą muzyka, kształtują poglądy młodych słuchaczy na istotne wartości w kontaktach społecznych. Udział w warsztatach muzycznych przyczynia się do rozwoju fizycznego dzieci. Kształtowana jest świadomość ruchu, pogłębiony zostaje oddech, usprawniona koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Muzyka działa kojąco i wyciszająco oraz wpływa na rozluźnienie napięcia mięśniowego.

Agnieszka Królikowska