Rytmika

W programie nauczania umuzykalnienia z rytmiką w naszym przedszkolu realizujemy:

Grupy młodsze:

 • określanie charakteru słyszanej muzyki,
 • dobieranie właściwego ruchu do akompaniamentu pianina,
 • zagadki rytmiczno-melodyczne,
 • ćwiczenia rozwijające duże grupy mięśniowe,
 • zabawy muzyczno-ruchowe związane z porami roku,
 • ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne,
 • śpiewanie piosenek,
 • tańce „Klanza” i folklorystyczne,
 • przygotowanie do występów okolicznościowych w przedszkolu.

Grupy starsze:

 • zagadki słuchowe,
 • określanie kierunku linii melodycznej,
 • wyrabianie pamięci muzycznej,
 • ćwiczenia muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie pianina,
 • dostosowanie ruchu do słyszanej muzyki,
 • reagowanie na sygnały muzyczne,
 • interpretowanie ruchem piosenek,
 • śpiewanie piosenek grupowo i solowo z zachowaniem właściwej melodyki, tempa, rytmu dynamiki oraz artykulacji,
 • prawidłowe oddychanie przy śpiewaniu,
 • improwizowanie głosem prostych melodii do podanych tekstów,
 • układanie własnych motywów rytmicznych,
 • określanie nastroju słyszanej muzyki,
 • określanie tempa, dynamiki i rejestrów w muzyce,
 • wykonywanie ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych,
 • granie na instrumentach perkusyjnych,
 • zabawy o charakterze orientacyjnym i organizacyjnym – wyrabianie szybkiej reakcji na zmianę ruchu,
 • przygotowywanie imprez okolicznościowych.

Barbara Marcinkowska-Boruszak