Organizacja przedszkola

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6:30 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola.

Posiłki

Posiłki dla naszych dzieci, przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny umożliwiający bezpieczne i wartościowe przygotowanie posiłków. Personel kuchenny biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci w wieku przedszkolnym są w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, dba o to, aby posiłki były różnorodne o odpowiedniej kaloryczności oraz właściwie przygotowane. Uwzględniamy również indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci.

Rozkład posiłków

09: 00 – pierwsze śniadanie
10: 30 – drugie śniadanie
12: 00 – obiad – pierwsze danie (zupa)
14: 00 – obiad – drugie danie
15: 00 – podwieczorek

Jadłospis tygodniowy wywieszany jest do informacji rodziców na tablicy w holu przedszkola.

Ramowy rozkład dnia

I) 6:30 – 9:00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola
 • Praca indywidualna z dzieckiem
 • Zabawy z udziałem nauczyciela
 • Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań w kącikach, gry stolikowe, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne
 • Czynności porządkowe w sali, zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania
 • Śniadanie (godz. 9:00)

II) 9:30 – 12:30

 • Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa) prowadzone przez nauczycieli grupy
 • Zajęcia dodatkowe wg grafików poszczególnych grup
 • Drugie śniadanie godz. 10:30
 • Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym (spacery, obserwacje przyrodnicze) lub w sali
 • Obiad – pierwsze danie (godz. 12:00)

III) 12:30 – 14:00

 • Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku
 • Odpoczywanie z słuchaniem bajek literackich, muzyki relaksacyjnej (grupa dzieci najmłodszych)
 • Grupy starsze – praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
 • Zajęcia dodatkowe wg grafików poszczególnych grup
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Obiad – drugie danie (godz. 14:00)
 • Czynności higieniczne w łazience, szczotkowanie zębów

IV) 14:00 – 17:00

 • Zabawy dowolne i gry zorganizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
 • Zajęcia dodatkowe wg grafików – dzieci starsze
 • Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi
 • Podwieczorek godz. 15:00
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu
 • Kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań)
 • Rozchodzenie się dzieci