Oferta w ramach czesnego

W ramach czesnego przedszkole zapewnia pełne wyżywienie przygotowywane we własnej kuchni oraz proponuje szeroką ofertę zajęć, aby jak najlepiej wspomagać rozwój wszystkich dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Dzieci uczestniczą w:

 • Zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli grupy
 • Zajęciach z języka angielskiego – 3 razy w tygodniu, prowadzonych przez lektora w małych grupach od najmłodszej do najstarszej w sali językowej
 • Zajęciach z języka niemieckiego – 2 razy w tygodniu, prowadzonych przez lektora w małych grupach od najmłodszej do najstarszej w sali językowej
 • Zajęciach z rytmiki z akompaniamentem i choreografią – 2 razy w tygodniu – wszystkie grupy wiekowe
 • Ćwiczeniach logopedycznych – 2 razy w tygodniu dla dzieci młodszych z całą grupą, dzieci 5 i 6-letnie objęte są opieką indywidualnie przez specjalistę
 • Zajęciach ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej z wykwalifikowanym instruktorem – 1 raz w tygodniu – wszystkie grupy wiekowe
 • Warsztatach muzycznych – 1 raz w tygodniu – wszystkie grupy wiekowe
 • Warsztatach plastycznych dla dzieci 4 i 5-letnich – 1 raz w tygodniu, prowadzonych przez plastyka
 • Zajęciach komputerowych dla dzieci 5 i 6-letnich – 1 raz w tygodniu w pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt i programy edukacyjne dla dzieci
 • Spotkaniach z psychologiem dla dzieci i rodziców – 1 raz w tygodniu

Ponadto za wszelkie liczne atrakcje – uroczystości, festyny, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty muzyczne, paczki z okazji Mikołaja, zajączka wielkanocnego, przedstawienia teatralne, kino, wycieczki, bale – koszty pokrywa przedszkole.

W ramach czesnego objęta jest cała wyprawka przedszkolaka: kredki, farby, bloki rysunkowe i techniczne, wycinanki, nożyczki, kleje, papier kolorowy, plastelina itd.
Ponadto przedszkole organizuje:

 • Naukę języka włoskiego
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia z Akademii Aktywności Ruchowej ukierunkowane na zdobywanie umiejętności bezpiecznego upadania, gry w piłkę, zabaw ruchowych, karate.

Zajęcia te objęte są dodatkową opłatą.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.