„Wędrówki przez wiersze” – przedstawienie teatralne

14 marca przyjechał do naszego przedszkola aktor z przedstawieniem pt. „Wędrówki przez wiersze”.

W teatralny przekaz wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka” oraz Jana Brzechwy „Pali się!” zostały zaangażowane starsze przedszkolaki. Wyposażeni w odpowiednio charakterystyczne dla każdej postaci elementy wzbudzili zainteresowanie wśród pozostałej części publiczności.

Gromkie oklaski były dowodem na to, jak najmłodsi aktorzy celująco odegrali swoje role.

 

Może Ci się również spodoba